Bài 1 trang 25 SGK Sinh học 6

Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?

Lời giải

Dựa vào kích thước và hình dạng tế bào chúng ta nhận thấy: tế bào thực vật có kích thước và hình dạng rất đa dạng. Tùy loại tế bào, vị trí của chúng trong cơ quan và cơ thể thực vật,… mà chúng có kích thước và hình dạng khác nhau.