Bài 1 trang 34 SGK Địa lí 6

 Hãy quan sát hình 28 và cho biết:- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.- Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.

Lời giải

- Ở nửa cầu Bắc, điện tích lục địa bằng khoảng 2/3 diện tích đại dương.

- Ở nửa cầu Nam, diện tích lục địa chỉ gần bằng 1/4 diện tích đại dương.