Bài 1 trang 39 SGK Công Nghệ 6

Hãy nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời 

− Là nơi trú ngụ của con người

− Bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội

− Là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất và văn hóa tinh thần của các các thành viên trong gia đình.