Bài 1 trang 41 SGK Địa lí 6

Tại sao người ta lại nói rằng: nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?

Lời giải

Người ta nói nội lực và ngoại lực đối nghịch nhau vì:

-    Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, tác động lực làm cho các lớp đá bị nén ép, uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy dưới sâu ra ngoài mặt đất, kết quả là nâng cao hoặc hạ thấp địa hình, làm cho bề mặt đất lồi lõm, gồ ghề.

-    Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt đất, gồm các quá trình phong hóa và xâm thưc, có tác động làm san bằng, hạ thấp địa hình.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”