Bài 1 trang 42 SGK Sinh học 6

Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?

Lời giải

* Rễ củ (củ sắn, cà rốt, khoai lang): Các loại rễ củ như củ sắn, cà rốt, khoai lang, phần rễ phình to tạo thành củ chứa các chất dự trữ dùng cho cây lúc ra hoa, kết quả.

* Rễ móc (trầu không, cây vạn niên thanh…): rễ phụ mọc ra từ thân và cành trên mặt đất, giúp cây bám vào trụ để leo lên.

* Rễ thở (vẹt, sú, mắm, cây bụt mọc…): rễ mọc ngược lên trên mặt đất để lấy không khí.

* Giác mút (tầm gửi, tơ hồng…): Rễ biến thành giác mút đâm vào thân hoặc cành cây khác để hút chất dinh dưỡng.