Bài 1 trang 44 SGK Lịch sử 5

Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Lời giải

Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?

GỢI Ý LÀM BÀI

Trước sự tàn sát của Mĩ - Diệm, nhân dân miền Nam không thể chịu đựng mãi, không còn con đường nào khác, buộc phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp. Cuối năm 1959 đầu năm 1960, khắp miền Nam bùng lên phong trào “Đồng khởi”. Bến Tre là nơi diễn ra “Đồng khởi” mạnh mẽ nhất.