Bài 1 trang 45 SGK Địa lí 6

Hãy nêu rõ sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.

Lời giải

Sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.

-    Đo độ cao tuyệt đối được tính từ đỉnh núi đến mực nước biển.

-    Đo độ cao tương đối được tính từ đỉnh núi đến điểm thấp nhất của chân núi.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”