Bài 1 trang 49 SGK Lịch sử 5

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì ?

Lời giải

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Trong kháng chiến chống Pháp, trên dãy núi Trường Sơn đã hình thành một đường dây giao liên Bắc - Nam. Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19 - 5 - 1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đường Trường Sơn còn được gọi là đường Hồ Chí Minh.