Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 6

Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

Lời giải

- Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích trong vỏ Trái Đất được con người khai thác để sử dụng.

- Những nơi có sự tập trung khoáng sản tới mức có thể khai thác mới được gọi là mỏ khoáng sản. 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”