Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 6

Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

Lời giải

- Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích trong vỏ Trái Đất được con người khai thác để sử dụng.

- Những nơi có sự tập trung khoáng sản tới mức có thể khai thác mới được gọi là mỏ khoáng sản.