Bài 1 trang 54 SGK Địa lí 6

Đề bài

 Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu.

Lời giải

- Lớp vỏ khí được chia làm 3 tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển.

- Tầng đổi lưu:

+ Ở gần mặt đất nhất (từ mặt đất đến 16 km).

+ Không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.

+ Sinh ra các hiện tượng như mây, mưa, sấm, chớp...ảnh hưởng đến đời sống con người và sinh vật trên Trái Đất.

+ Nhiệt độ giảm dần khi lên cao, trung bình giảm 0,6°c khi lên cao 100m.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”