Bài 1 trang 57 SGK Địa lí 6

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

Lời giải

- Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng xảy ra trong một thời gian ngắn ở một địa phương,

- Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết  ở một địa phương trong nhiều năm.