Bài 1 trang 70 SGK Sinh học 6

Đề bài

Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng ?

Lời giải

+ Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối 2 ngày.

+ Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả 2 mặt.

+ Đặt chậu cây đó ngoài sáng (nơi có nắng gắt) từ 4- 6.

+ Ngắt chiếc lá, bỏ băng giấy đen và cho vào cồn 90o đun sôi cách thủy để tẩy hết chất diệp lục ở lá.

+ Rửa sạch lá trong cốc nước ấm, bỏ lá vào cốc đựng thuốc thử tinh bột (dung dịch iốt loãng).

Kết quả: dựa vào phản ứng màu của tinh bột với i-ôt (tạo hợp chất có màu xanh tím). Chỗ lá cây không bịt giấy đen có màu xanh tím, chỗ bịt giấy đen (không thu nhận ánh sáng) không có tinh bột nên không bị biến màu, nghĩa là lá cây chỉ chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”