Bài 1 trang 71 SGK Địa lí 5

Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.

Lời giải

Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

– Trên phần đất liền nước ta ,3/4 diện tích là đồi núi nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, 1/4 diện tích là đồng bằng.

– Đồi núi rộng khắp phía Bắc, chạy dài từ Bắc vào Nam với hướng chính là tây bắc-đông nam và hướng vòng cung.

– Phần lớn đồng bằng châu thổ do được các sông ngòi bồi đắp phù sa, địa hình thấp, bằng phẳng.