Bài 1 trang 75 SGK Địa lí 6

Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Lời giải

Độ muối của các biển và đại dương khác nhau, tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”