Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 5

Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.

Lời giải

Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các em dựa trên hình 1. Lược đồ sông ngòi để nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta như sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Cả, sông Mã, sông Đà Rằng…