Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 6

Đề bài

Dựa vào bản đồ các dòng biển trong đại dương thế giới, hãy:

- Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc trong Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

- Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Nam.

- So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam, từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới.

Lời giải

- Các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc trong Đại Tây Dương:

+ Dòng biển nóng Bắc xích đạo: nằm trong khoảng vĩ độ 150B – 250B, xuất phát từ vùng phía nam của chí tuyến thuộc bờ Đông Đại Tây Dương chảy sang hướng tây sang bờ Đông Đại Tây Dương.

+ Dòng biển nóng Gơn-xtrim: nằm trong khoảng vĩ độ 230B đến 500B;  xuất phát từ chí tuyến Bắc ở bán đảo Phloriđa chạy hướng Đông Bắc dọc bờ Đông lục địa Bắc Mĩ.

+ Dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương: nằm trong khoảng vĩ độ 470B đến vòng cực Bắc; được hình thành khi dòng Gơn-xtrim tới gần bờ, tách thành một nhánh chảy ven bờ biển Bắc Âu rồi chảy lên Bắc Băng Dương.

+ Dòng biển lạnh La-bra-đo thuộc vĩ độ 400B – 600B; chảy từ phía bắc xuống, dọc bờ phía đông lục địa Bắc Mĩ.

+ Dòng biển lạnh Ca-na-ri chảy từ vĩ tuyến 40°B xuống 200B, dọc bờ phía Tây Bắc châu Phi, hợp với dòng Bẳc xích đạo.

- Các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Nam trong Đại Tây Dương:

+ Dòng biển nóng Bra-xin, chảy từ Xích đạo đến 400N, dọc bờ Đông lục địa Bra-xin.

+ Dòng  biển lạnh Ben-ghê-la chảy từ vĩ tuyến 50 - 55°N lên 50N, dọc bờ phía tây nam châu Phi.

-  Các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc trong Thái Bình Dương:

+ Dòng nóng Bắc xích đạo Thái Bình Dương: ở khoảng 150B – 200B,  chảy từ bờ phía đông sang phía tây, tới gần bờ biển châu Á quặt về phía đông bắc thành dòng nóng Cư-rô-si-ô.

+ Dòng nóng Cư-rô-si-ô: vĩ độ 200B – 400B, chảy ven bờ đông quần đảo Nhật Bản sang phía bờ biển miền tây lục địa Bắc Mĩ.

+ Dòng biển nóng A-la-xca: chảy từ khoảng vĩ tuyến 40°B lên phía bắc, dọc bờ phía Tây Canada.

+ Dòng biển lạnh Ca-li-foóc-ni-a: chảy từ các vĩ tuyến khoảng 40°B về phía Xích đạo, chạy dọc bờ phía Tây lục địa Bắc Mĩ.

+ Dòng biển lạnh Ôi-a-si-vô chảy từ phía Bắc Băng Dương theo hướng đông bắc - tây nam xuống vùng ôn đới.

-  Các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Nam trong Thái Binh Dương:

+ Dòng biển nóng Nam xích đạo chảy từ đông sang tây về phía quần đảo In-đô-nê-xi-a.

+ Dòng biển nóng Đông Úc: ở vĩ độ 200N về 400N, dọc bờ phía Đông lục địa Ô-xtrây-lia.

+ Dòng biển lạnh Pêru: vĩ độ 500N lên 00N ( từ phía nam lên phía Xích đạo), dọc bờ phía Tây lục địa Nam Mĩ.

⟹ Nhận xét chung:

-  Hầu hết các dòng biển nóng đều xuất phát từ các vùng vĩ độ thấp (vùng nhiệt đới) chảy lên các vùng vĩ độ cao (ôn đới và hàn đới). Các dòng biển nóng phần lớn nằm ở bờ Đông lục địa.

- Một số dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực chảy về vùng ôn đới, một sổ khác từ vùng ôn đới chảy về phía Xích đạo. Các dòng biển lạnh phần lớn nằm ở bờ Tây lục địa.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”