Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 6

Đất (hay thổ nhưỡng) gồm những thành phần nào?

Lời giải

Đất (hay thổ nhưỡng) gồm các thành phần:

-     Khoáng chất do đá mẹ bị phá huỷ mà thành.

-     Chất hữu cơ do xác sinh vật cung cấp cho đất.

-    Nước và không khí tồn tại trong các khe hở của các hạt đất.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”