Bài 1 trang 81 SGK Địa lí 5

Hoàn thành bảng sau vào vở...

Lời giải

Hoàn thành bảng sau vào vở:

GỢI Ý LÀM BÀI

– Đất phe-ra-lít:

+ Phân bố: Vùng núi.

+ Đặc điểm: Có màu đỏ vàng thường nghèo mùn, nếu được hình thành trên đá ba dan thì phì nhiêu hơn.  

– Đất phù sa:  

+ Phân bố:Đồng bằng.

+ Được hình thành do phù sa ở sông bồi đắp và rất màu mỡ.