Bài 1 trang 84 SGK Địa lí 5

Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân ? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Năm 2004, nước ta có 82,0 triệu dân. Số dân nước ta đứng thứ Ba trong các nước Đông Nam Á.