Bài 1 trang 88 SGK Địa lí 5

Hãy kể một số loại cây trồng ở nước ta. Loại cây nào được trồng nhiều nhất ?

Lời giải

Hãy kể một số loại cây trồng ở nước ta. Loại cây nào được trồng nhiều nhất ?

GỢI Ý LÀM BÀI

– Tên một số cây trồng ở nước ta như lúa, cao su, cà phê, chè, cây ăn quả…

– Cây lúa gạo được trồng nhiều hơn cả.