Bài 1 trang 90 SGK Địa lí 5

Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì ? Phân bố chủ yếu ở đâu ?

Lời giải

Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì ? Phân bố chủ yếu ở đâu ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động là trồng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản khác. Phân bố chủ yếu ở vùng núi.