Bài 1 trang 91 SGK Công Nghệ 6

Tại sao phải làm chín thực phẩm ?

Lời giải

Hướng dẫn trả lời 

Làm chín thức ăn giúp cho thức ăn mềm hơn, dễ tiêu hóa hơn, làm thay đổi mùi vị và đảm bảo an toàn khi ăn.