Bài 1 trang 91 SGK Sinh học 6

Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ?

Lời giải

Sau khi cắm cành có đủ mắt chồi xuống đất ẩm từ các mắt sẽ mọc ra rễ mới. Tiếp đó các mầm non sẽ mọc lên từ chồi và để phát triển thành cây mới.