Bài 1 trang 95 SGK Địa lí 5

Dựa vào hình 3. cho biết các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tít có ở những đâu.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI-Công nghiệp khai thác than: Quảng Ninh.-Công nghiệp khai thác dầu mỏ: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng.-Công nghiệp khai thác a-pa-tit: Cam Đường.