Bài 1 trang 95 SGK Sinh học 6

Đề bài

Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

 

Lời giải

Các bộ phận của hoa được chia thành 2 loại chính:

* Bộ phận phụ sinh sản:

- Cuống hoa: là một đoạn cành, gắn hoa với thân, giúp đưa bông hoa lên cao thuận tiện cho hoa thụ phấn.

- Đế hoa: là phần phình lồi, nằm giữa cành và khu vực cánh hoa; giúp gắn hoa với cuống, nâng hoa lên cao.

- Đài hoa: hình lá nhỏ, dài; giúp bảo vệ cánh hoa khi còn non.

- Cánh hoa (tràng hoa): là những lá đặc biệt, thường có màu sắc sặc sỡ, giúp dẫn dụ loài thụ phấn cho hoa và bảo vệ nhị, nhụy.

* Bộ phận sinh sản:

- Nhị: mang bao phấn, trong bao phấn có hạt phấn (chứa tế bào sinh dục đực)

- Nhụy: có bầu chứa noãn chứa tế bào sinh dục cái.

Bộ phận quan trọng nhất là nhị và nhụy, vì nhị chứa tế bào sinh dục đực, nhụy chứa tế bào sinh dục cái, chúng đóng vai trò trực tiếp cho chức năng sinh sản của hoa.