Bài 1 trang 98 SGK Địa lí 5

Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Nước ta có những loại hình giao thông vận tải là đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống.