Bài 1. Việt Nam đất nước chúng ta

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 1, hãy: Cho biết biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta. Tên biển là gì ?

Quan sát hình 1, hãy: Cho biết biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta. Tên biển là gì ?


Xem lời giải

Bài 1 trang 68 SGK Địa lí 5
Chỉ vị trí của nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 SGK Địa lí 5
Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 SGK Địa lí 5
Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam.

Xem lời giải