Bài 1.

Bài Tập và lời giải

Điều gì khiến Trương Định phải băn khoăn, suy nghĩ ?
Điều gì khiến Trương Định băn khoăn ,suy nghĩ

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 SGK Lịch sử 5
Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 SGK Lịch sử 5
Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SGK Lịch sử 5
Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”