Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập

Bài Tập và lời giải

Lời khẳng định trên đây thể hiện điều gì ?
Lời khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” thể hiện điều gì ?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2 - 9 -1945 ở Hà Nội ?
Em có nhận xét gì về quang cảnh ngày 2 - 9 -1945 ở Hà Nội ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 SGK Lịch sử 5
Em hãy tả lại không khí tưng bừng của buổi lễ tuyên bố độc lập.

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 SGK Lịch sử 5
Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”