Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 41 SGK Công Nghệ 6
Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ,  ngăn nắp ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 41 SGK Công Nghệ 6
Em phải làm gì để nhà ở sạch sẽ và ngăn nắp ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”