Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Bài Tập và lời giải

Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó?
Em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ của người thời đó?

Xem lời giải

Theo em hiểu, vì sao từ đây con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng ven các sông lớn ?
Theo em hiểu, vì sao từ đây con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng ven các con sông lớn?

Xem lời giải

Hãy điểm lại những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim.

Đề bài

Hãy điểm lại những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim.

Xem lời giải

Theo em sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào ?
Theo em, sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào?

Xem lời giải

Hãy trình bày sự đổi thay trong đời sống kinh tế của con người thời kì này so với người thời Hòa Bình - Bắc Sơn.
Hãy trình bày sự thay đổi trong đời sống kinh tế của con người thời kì này so với người thời Hòa Bình - Bắc Sơn.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”