Bài 10. Nông nghiệp

Bài Tập và lời giải

Dựa vào hình 1. em hãy: Kể tên một số cây trồng ở nước ta.
Dựa vào hình 1. em hãy: Kể tên một số cây trồng ở nước ta.GỢI Ý LÀM BÀI
Một số cây trồng ở nước ta là: lúa, cây ăn quả, cà phê, chè, cao su,...

Xem lời giải

Bài 1 trang 88 SGK Địa lí 5
Hãy kể một số loại cây trồng ở nước ta. Loại cây nào được trồng nhiều nhất ?

Xem lời giải