Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bài Tập và lời giải

Tại sao khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận lại có thể biết các cơ quan lạ và đào thải các cơ quan lạ đó?

Tại sao khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận lại có thể biết các cơ quan lạ và đào thải các cơ quan lạ đó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 SGK Sinh học 10

Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SGK Sinh học 10

 Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 SGK Sinh học 10

Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 SGK Sinh học 10

Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”