Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

Bài Tập và lời giải

Giải bài tập Bài 10 trang 24 SGK GDCD lớp 6
Tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường, tham gia hoạt động Sao Nhi đồng ở trường tiểu học.

Xem lời giải

Trả lời gợi ý Bài 10 trang 24 SGK GDCD lớp 6

a) Qua truyện trên, em thấy Trương Quế Chi suy nghĩ, mơ ước những gì ?


Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”