Bài 10.9 trang 36 SBT Vật lí 6

Đề bài

Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng:

A. Cân và thước.                             

B. Lực kế và thước,

C. Cân và bình chia độ.                    

D. Lực kế và bình chia độ.

Lời giải

Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng: Lực kế và bình chia độ. Bình chia độ đo thể tích, lực kế đo trọng lượng.

Chọn D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”