Bài 11. Lâm nghiệp và thủy sản

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy nêu nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta.
Nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta từ năm 1980 đến năm 2004, có sự biến động...

Xem lời giải

Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng thuỷ sản của năm 1990 và năm 2003.
Theo hình 4, sản lượng khai thác và nuôi trồng của 2 năm 1990 và 2003 có sự thay đổi.

Xem lời giải

Em hãy kể tên các loại thuỷ sản đang được nuôi nhiều ở nước ta.
Các loại thuỷ sản đang được nuôi nhiều ở nước ta là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 90 SGK Địa lí 5
Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì ? Phân bố chủ yếu ở đâu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 90 SGK Địa lí 5
Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thuỷ sản ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SGK Địa lí 5
Ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu ở đâu ?

Xem lời giải