Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Bài Tập và lời giải

Trả lời gợi ý Bài 11 trang 26 SGK GDCD lớp 6
a)   Vì sao bạn Tú đoạt được giải Nhì kì thi Toán quốc tế ?

Xem lời giải

Giải bài tập Bài 11 trang 27 SGK GDCD lớp 6
Học tập để phát huy truyền thống của gia đình, học tập để có đủ khả năng góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”