Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài Tập và lời giải

Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì. Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.
- Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì- Hãy dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

Xem lời giải

Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?
- Dựa vào kết quả thí nghiệm 1, 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?- Hãy kể tên những cây cần nhiều nước, những cây cần ít nước?- Vì sao cung cấp đủ nước, đúng lúc, cây sinh trưởng tốt, cho năng suất cao?

Xem lời giải

Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.
- Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì?- Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

Xem lời giải

Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể? Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?

Đề bài

Trao đổi thảo luận:

- Em hiểu như thế nào về vai trò của muối khoáng đối với cơ thể?

- Qua kết quả thí nghiệm cùng với bảng số liệu trên giúp em khẳng định điều gì?

- Hãy lấy ví dụ chứng minh nhu cầu muối khoáng của các loại cây, các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ sống của cây không giống nhau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 SGK Sinh học 6
Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 SGK Sinh học 6
Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng ? 

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6
Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?

Xem lời giải

Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.
Hãy chọn từ thích hợp trong các từ lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây.- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được…… hấp thụ, chuyển qua…… tới……- Rễ mang các…… có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Xem lời giải

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.
Trao đổi thảo luận:Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 6
Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 6
Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 6
Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”