Bài 11: Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc

Bài Tập và lời giải

Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc trang 51 SGK Công nghệ 12
Lắp được các linh kiện điện tử lên bo mạch thử theo đúng sơ đồ nguyên lí ở hình 9.1 SGK.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”