Bài 11 trang 119 SGK Toán 8 tập 1

Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác đó để tạo thành:

a) Một tam giác cân;

b) Một hình chữ nhật;

c) Một hình bình hành.

Diện tích các hình này có bằng nhau không? Vì sao?

Lời giải

Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa, ghép hai tam giác vuông lại ta được:

Diện tích các hình này bằng nhau vì đều bằng tổng diện tích của hai tam giác vuông bằng nhau.