Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

Bài Tập và lời giải

Bài 2 trang 45 SGK Công Nghệ 6
Rèm cửa , mành ,gương có công dụng gì và cách trang trí trong nhà như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 SGK Công Nghệ 6
Nhà em thường sử dụng những đồ vật nào để trang trí ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”