Bài 12. Biến dạng của rễ

Bài Tập và lời giải

Từng nhóm quan sát mẫu vật của mình. Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau hãy phân chia chúng thành các nhóm riêng.
- Từng nhóm quan sát mẫu vật của mình.- Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau hãy phân chia chúng thành các nhóm riêng.- Cho biết chức năng của từng nhóm rễ biến dạng đó. Hoàn thành bảng sau

STT

Tên rễ biến dạng

Tên cây

Đặc điểm của rễ cây biến dạng

Chức năng đối với cây

1

Rễ củ

Cây củ cải

 

Rễ phình to

Chứa chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa tạo quả

2

Rễ móc

 

Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám.

 

3

Rễ thở

 

Sống trong điều kiện thiếu không khí. Rễ mọc ngược lên trên mặt đất

 

4

Giác mút

 

Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc vào cành của cây khác

 

Xem lời giải

Quan sát H.12 đọc những câu dưới đây hãy điền tiếp.

Đề bài

Quan sát H.12 đọc những câu dưới đây hãy điền tiếp.

- Cây sắn có rễ…..

- Cây bụt mọc có rễ…..

- Cây trầu không có rễ….

- Cây tầm gửi có rễ…..

Xem lời giải

Bài 1 trang 42 SGK Sinh học 6
Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 SGK Sinh học 6
Tại sao phải thu hoạch các cây có củ trước khi chúng ra hoa?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 42 SGK Sinh học 6
Quan sát trong thiên nhiên, tìm một số loại rễ biến dạng, ghi vào vở theo mẫu sau.

STT

Tên cây 

Loại rễ

Chức năng đối với cây

Công dụng đối với người

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”