Bài 12. Công nghiệp

Bài Tập và lời giải

Hãy kể một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết.
Một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu mà em biết là...

Xem lời giải

Dựa vào hình 2 và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta mà em biết.
Dựa vào hình 2 và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta mà em biết.

Xem lời giải

Bài 1 trang 93 SGK Địa lí 5
Kể tên một số ngành công nghiệp ở nước ta và sản phẩm của của ngành đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 SGK Địa lí 5
Nêu đặc điểm nghề thủ công của nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 93 SGK Địa lí 5
Địa phương em có những ngành công nghiệp và nghề thủ công nào?

Xem lời giải