Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Bài Tập và lời giải

Trả lời gợi ý Bài 12 trang 30 SGK GDCD lớp 6

a)  Tết ở Làng trẻ em SOS Hà Nội đã diễn ra như thế nào ?'


Xem lời giải

Giải bài tập Bài 12 trang 31 SGK GDCD lớp 6

a) Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với việc làm thực hiện quyền trẻ em, đánh dấu (-) tương ứng với việc làm vi phạm quyền trẻ em

- Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.

 

- Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.

 

- Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.

 

- Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.

 

- Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.

 

- TỔ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.

 

- Đánh đập trẻ em.

 

- Tổ chức trại hè cho trẻ em.

 

- Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút.

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”