Bài 12. Nước Văn Lang

Bài Tập và lời giải

Theo em, truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân hồi đó ?
Theo em, truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân hồi đó?

Xem lời giải

Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31, 32) nói lên điều gì?
Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31, 32) nói lên điều gì?

Xem lời giải

Hãy liên hệ các loại vũ khí với truyện Thánh Gióng
Hãy liên hệ các loại vũ khí ấy với truyện Thánh Gióng?

Xem lời giải

Những lí do ra đời của nhà nước thời Hùng Vương là gì?
Những lí do ra đời Nhà nước thời Hùng Vương là gì?

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước đầu tiên này?
Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước đầu tiên này?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”