Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất - Địa lí 6

Bài Tập và lời giải

Hãy nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.

Đề bài

Hãy nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất.

Xem lời giải

Quan sát hình 31, hãy chỉ và đọc tên từng bộ phận của núi lửa.

Đề bài

Quan sát hình 31, hãy chỉ và đọc tên từng bộ phận của núi lửa.

Xem lời giải

Em hãy mô tả những gì em trông thấy ở hình 33 về tác hại của một trận động đất.
Em hãy mô tả những gì em trông thấy ở hình 33 về tác hại của một trận động đất.

Xem lời giải

Bài 1 trang 41 SGK Địa lí 6
Tại sao người ta lại nói rằng: nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?

Xem lời giải

Bài 2 trang 41 SGK Địa lí 6
Núi lửa đã gây tác hại nhiều cho con người, nhưng tại sao quanh các núi lửa vẫn có dân cư sinh sống?

Xem lời giải

Bài 3 trang 41 SGK Địa lí 6

Đề bài

Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”