Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito

Bài Tập và lời giải

Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito trang 53 SGK Công nghệ 12
Điều chỉnh được từ xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”