Bài 12 Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

Bài Tập và lời giải

Bài 1 trang 51 SGK Công Nghệ 6
Hãy nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 SGK Công Nghệ 6
Hãy kể tên một số loài hoa và cây cảnh thông dụng. có thể trang trí hoa cây cảnh ở những vị trí nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 SGK Công Nghệ 6
Em thích trang trí nhà mình bằng hoa tươi,hoa giả ,hay hoa khô. Vì sao ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”