Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

Bài Tập và lời giải

Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định.

Đề bài

Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định:

- Những bộ phận của thân

- Những điểm giống nhau giữa thân và cành

- Vị trí chồi ngọn trên thân, cành

- Vị trí chồi nách

- Vai trò của chồi ngọn.

Xem hình H13.2 và trả lời câu hỏi:

- Tìm sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá?

- Chồi hoa, chồi lá sẽ phát triển thành các bộ phận nào của cây?

Xem lời giải

Bài 1 trang 45 SGK Sinh học 6
Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6
Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6
Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6

Đề bài

Các em quan sát các cây trong sân trường hoặc trong vườn nhà em, xác định chúng thuộc những loại thân nào. 

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6

Đề bài

Bài tập tự viết: Em hãy tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây: 

Nhà tôi trồng 1 cây mướp, tôi thường xuyên chăm sóc nên cây lớn rất nhanh. Khi quan sát cây mướp, thấy rõ thân cây gồm:...........

Những cành mướp với nhiều lá to, phát triển từ............ và những chùm hoa mướp vàng phát triển từ...........

Chưa đầy hai tháng cây mướp nhà tôi đã phủ đầy giàn, che nắng cho sân. Nó cho tôi........... thật ngon.

Có bạn hỏi, cây mướp là loại thân gì? Nó là............, có cách leo bằng........... khác với cây mồng tơi trong vườn nhà cũng là.......... nhưng lại leo bằng...........

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”