Bài 13. Công nghiệp (tiếp theo)

Bài Tập và lời giải

Dựa vào hình 3, em hãy tìm những nơi có các ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tít, công nghiệp nhiệt điện, thuỷ điện.
Những nơi có các ngành công nghiệp khai thác than, dầu mỏ, a-pa-tít, công nghiệp nhiệt điện, thuỷ điện là...

Xem lời giải

Dựa vào hình 4, em hãy nêu những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.
Những điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là...

Xem lời giải

Bài 1 trang 95 SGK Địa lí 5
Dựa vào hình 3. cho biết các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tít có ở những đâu.

Xem lời giải

Bài 2 trang 95 SGK Địa lí 5
Vì sao các ngành Công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 95 SGK Địa lí 5
Dựa vào hình 3, kể tên các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện lớn của nước ta.

Xem lời giải